Kenmerken

Kenmerken van een beelddenker
 • Ze maken een slome, trage, soms afwezige indruk.
 • Ze hebben moeite om zich aan de regels te houden.
 • Ze hebben moeite met het vinden van de juiste woorden.
 • Ze zeggen vaak: dinges, je weet wel of die/dat.
 • Het is voor weinig mensen begrijpbaar wat ze vertellen.
 • Ze komen vaak kinderlijk over.
 • Ze hebben moeite met volgorde en tijd.
 • Links en rechts kunnen ze moeilijk onderscheiden.
 • Ze hebben wisselende prestaties.
 • Ze kunnen op bepaalde momenten inzicht tonen en op andere momenten juist weer niet.

Kenmerken peuters/kleuters

 • Komen vaak laat tot spreken.
 • Vertonen als ze onverwacht gestoord worden in hun spel paniekreacties en/of driftbuien.
 • Hebben problemen bij het automatiseren van bepaalde motorische vaardigheden (leren lopen, evenwicht bewaren, leren fietsen, eten met mes en vork).
 • Hebben een vertraagde of versnelde reactie op dingen die gezegd worden.
 • Hebben een voorkeur voor intensieve spelactiviteiten (constructiemateriaal, rollenspel).

Kenmerken op de basisschool

 • Hebben een taalachterstand opgebouwd.
 • Vertellen alles met weinig woorden.
 • Kunnen gedachten heel moeilijk verwoorden.
 • Hebben problemen met het opvolgen van instructies.
 • Nemen de informatie die hen verteld wordt of die ze lezen vaak letterlijk op.
 • Hebben een zwakke concentratie.
 • Dromen vaak weg in hun eigen verhaal/beeld.
 • Kunnen problemen niet goed analyseren.

Positieve kenmerken

 • Ze zijn heel inventief.
 • Ze zijn heel creatief.
 • Ze voelen veel dingen goed aan.
 • Ze kunnen goed organiseren en leiding geven.
 • Ze hebben een brede belangstelling en zijn doorzetters.
 • Ze zien oplossingen waar andere zich blind op staren.
Een beelddenker heeft weinig op met de tijd. Ze dragen meestal geen horloge en eten wanneer ze honger hebben.

Signaleringslijst beelddenkers: peuters en kleuters
Bron: beelddenken in de praktijk

Vertraagde spraakontwikkeling

 • Niet vroeg praten
 • Lang gebroken praten
 • Struikelen over woorden
 • Vrij zwakke articulatie

Moeite met luisteren

 • Gericht luisteren blijft achter bij ontdekkend zien
 • Vertraagde of te snelle reactie op wat er wordt gezegd
 • Slecht luisteren bij zaken buiten de direct zichtbare belevingswereld

Vertraagde taalontwikkeling

 • Problemen met het onthouden van versjes en liedjes
 • Geen belangstelling voor rijmspelletjes
 • Moeite met het koppelen van woorden aan beelden
 • Woordvindingsproblemen
 • Eigen woordgebruik
 • Vrij beperkte, maar wel originele woordenschat

Vertraagde motorische ontwikkeling

 • Slechte fijne motoriek
 • Verhoogd ongeluksvatbaar
 • Onhandig

Oriëntatie in ruimte en tijd

 • Gebrekkig tijdsbesef
 • Moeite met oriënteren in de ruimte

Persoonlijkheidsontwikkeling

 • Veel fantasie, vindingrijkheid, origineel
 • Dromerig (in eigen wereldje leven)
 • Intensieve spelactiviteiten (rollenspel en constructiemateriaal)
 • Driftbuien en paniekreacties
 • Intuïtief veel begrijpen wat er om ze heen gebeurt (empathie)
 • (Over)gevoelig, emotioneel kwetsbaar
 • Impulsief/associatief