Beelddenkonderzoek

Een individueel onderwijskundig onderzoek duur ongeveer 2 ½ uur. Het kind wordt, zonder bijzijn van een ouder of verzorger, onderzocht.

Van het onderzoek wordt een verhalend verslag gemaakt dat binnen drie weken persoonlijk met de ouder(s)/verzorger(s) wordt besproken.

Zowel de leerkracht als de ouder(s) kunnen telefonisch of via de e-mail contact opnemen. X-SIE streeft ernaar om oplossingen te zoeken voor de (leer)problemen die zoveel mogelijk binnen de school kunnen worden uitgevoerd.

Het individuele onderzoek omvat drie gedeeltes:

  1. Met het Wereldspel-onderzoek wordt duidelijk of uw kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren, zoals faalangst en/of gedragsproblemen.
  2. Het pedagogisch en didactisch onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van uw kind.
  3. Het laatste deel van het onderzoek geeft aan of de cognitieve ontwikkeling van het kind leeftijdsovereenkomstig is en wordt de leestijl en het dominantiepatroon van het kind in kaart gebracht.
De kosten voor het totale onderzoek, inclusief voorgesprek, het verslag en een persoonlijk consult als nabespreking, bedragen €425,-.

Als blijkt dat het kind een beelddenker is zal een Beelddenkverklaring worden afgegeven.

Beelddenkonderzoek wereldspel

Belangrijk is dat de school van uw zoon of dochter achter het onderzoek staat. Zonder de hulp van de school is het moeilijk om uw kind te kunnen helpen.