Begeleiding

Help mij het zelf te doen.

Maria Montesorie (1810 - 1952)

Het unieke karakter van het individu staat centraal in de begeleiding. Je weet misschien zelf nog, dat als je de lesstof niet begreep en vroeg om meer uitleg, je dezelfde uitleg op precies dezelfde manier werd verteld, als je geluk had met een ander kleur krijtje. X-SIE wil zich graag inleven in de wereld van het kind en zorgen dat het begrepen wordt, op de manier van denken van dit kind.

Het is vaak makkelijk om de schuld te leggen bij de ander, maar de sleutel tot verandering ligt in jezelf. De begeleiding vindt plaats op maat, aangepast aan de specifieke leeromgeving en de specifieke leerbehoeftes van het kind. Er wordt ingegaan op de belemmeringen en zeker ook op de krachten van het kind. Ieder mens heeft een eigen motivatie, eigen valkuilen en eigen prachtige kwaliteiten. Iedere begeleiding is daarom ook anders, omdat elk mens anders is! Maar het resultaat is hetzelfde: meer plezier in school, betere resultaten en meer vrijheid tot ontwikkeling!

Gemiddeld moet rekening worden gehouden met 5 tot 10 uur begeleiding. Soms steken onverwachts andere problemen de kop op, in overleg kan hier dieper op worden ingegaan. Tijdens deze individuele begeleiding wordt in gegaan op de specifieke vakinhoudelijke problemen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Voordat de begeleiding start wordt uw kind getest (pedagogisch-didactisch) en wordt er een behandelingsplan opgesteld. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats om te kijken of de doelstellingen van het handelingsplan worden behaald. Tijdens de begeleiding sluiten we aan bij de meervoudige intelligentie van het kind en wordt de leerstof via meerdere leergangen aangeboden (gehoor, doen, zien, voelen, etc). Indien nodig wordt tijdens de begeleiding tegelijkertijd aan het zelfvertrouwen en emotioneel vrij worden van uw kind gewerkt. Een positief zelfbeeld van uw kind zal de leerprestaties positief beïnvloeden.

Lesuur49,50
Intakegesprekkosteloos
Onderzoekop uurbasis (in overleg naar welke onderdelen er worden getest)
Eindverslaginbegrepen