Alles over beelddenken

Uitdagen tot leren is uitdagen tot leven.

Helen Parkhurst (1887 - 1973)

Toch zie je steeds vaker op de basisschool leermoeilijkheden ontstaan. We hebben een nieuwe generatie kinderen en deze kinderen hebben ander onderwijs nodig. Kijk maar naar de afgelopen jaren, het onderwijs verandert mee met de verschillende generaties. Op dit moment zie je dat de basisscholen steeds meer kindgericht onderwijs bieden. Dit is niet altijd even makkelijk voor de leerkrachten met overvolle klassen. Je ziet vaak kinderen die op eigen tempo leren lezen, blijven spellen of raden bij lezen, een slecht handschrift behouden, onzeker zijn over schoolwerk, het saai vinden op school, teksten niet kunnen doorgronden, moeite met organiseren van werkstuk of verslagen, enzovoort.

Wanneer een leerling vastloopt op school wordt er tegenwoordig vaak eerst gezocht naar een label, een naam voor het probleem dat zou passen bij het kind. Dan pas weet een school hoe ze het kind zouden kunnen begeleiden in zijn schoolloopbaan. De labels die worden gegeven, passen vaak niet precies en dan heeft het kind 2 tot soms wel 4 labels en weet men niet precies welke behandelmethode nu het meest optimaal is. Individueel is geen label nodig, om vanuit de persoonlijke situatie van het kind te kijken, wat nodig is om op school de leerling te kunnen helpen. Werken vanuit de kracht van het kind en niet vanuit de klacht van de school!

Het unieke karakter van het individu staat centraal in de begeleiding. Je weet misschien zelf nog, dat als je de lesstof niet begreep en vroeg om meer uitleg, je dezelfde uitleg, op precies dezelfde manier, werd verteld, als je geluk had met een ander kleur krijtje. X-SIE wil zich graag inleven in de wereld van het kind en zorgen dat het begrepen wordt, op die manier van denken van dit kind. De stof wordt begrepen als de het kind het in eigen woorden kan navertellen en kan toepassen.

Het is vaak makkelijk om de schuld te leggen bij de ander, maar de sleutel tot verandering ligt in jezelf. De begeleiding vindt plaats op maat, aangepast aan de specifieke leeromgeving en de specifieke leerbehoeftes van het kind. Er wordt ingegaan op de belemmeringen en zeker ook op de krachten van het kind. Ieder mens heeft een eigen motivatie, eigen valkuilen en eigen prachtige kwaliteiten. Iedere begeleiding is daarom ook anders, omdat elk mens anders is! Maar het resultaat is hetzelfde: meer plezier in school, betere resultaten en meer vrijheid tot ontwikkeling!

Beelddenken strip

U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen voor vragen, begeleiding van uw kind, opmerkingen, presentaties en/of lezingen ben ik te bereiken via dit e-mailadres of telefoonnummer. Ik ben maandag tot en met vrijdag na 17.00 uur bereikbaar en in het weekend.

Sanne Daphne Ruijs
Master Special Educational Needs

Hendrik IJzerbrootlaan 25
1336 LH Almere
tel: 06 30 41 60 93
info@x-sie.nl
sannedaphne@gmail.com
"Sanne Daphne Ruijs is leerkracht op een ontwikkelings gerichte school (OGO), remedial teacher aanvankelijk leren, intern begeleider en is daarnaast ook gespecialiseerd in het beelddenken. Zij doet onderzoeken naar beelddenken en begeleidt kinderen met een leerachterstand en/of leerbelemmering."

Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na 17.00 uur en in het weekend.